Sunday, September 13, 2009

Cara CD Minda Bawah Sedar Bertindak

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sekarang saya ingin menerangkan cara CD Minda Bawah Sedar bertindak menukar tabiat dan kepercayaan. Terdapat dua bahagian minda yang akan menentang sebarang perubahan dalam tabiat dan kepercayaan. Pertama , Penapis RAS akan menapis sebarang perkara yang bertentangan kepercayaan kita daripada sampai kepada MBS. Kedua , Minda Bawah Sedar (MBS) merupakan sesuatu bahagian minda yang degil dan sukar berubah. Kedua - dua bahagian minda inilah yang akan menyukarkan sebarang perubahan tabiat dan kepercayaan.

Seperti yang kita sedia maklum, Penapis RAS akan menapis semua input dari 5 deria kita. Komponen kedua, iaitu pernyataan - pernyataan dalam CD Bawah Sedar direkodkan menggunakan teknoloji yang canggih supaya tidak dapat didengar oleh telinga dan seterusnya tidak dapat ditapis oleh RAS. Pernyataan - pernyataan ini, walaupun perlahan boleh didengar oleh MBS yang hebat. Pernyataan - pernyataan ini tidak dapat ditapis oleh Penapis RAS dan sampai terus kepada MBS.

Minda Bawah Sedar juga sangat degil dan sukar untuk berubah dalam keadaan biasa.
Komponen ketiga iaitu gelombang yang dihasilkan oleh CD Minda Bawah Sedar pula menyebabkan minda bawah sedar berada dalam keadaan yang senang menerima saranan. Jadi pernyataan- pernyataan dalam CD Minda Bawah Sedar akan sampai tanpa ditapis oleh Penapis RAS kepada Minda Bawah Sedar yang dalam keadaan yang senang menerima saranan. (melalui pernyataan yang didengar). Inilah yang menghasilkan perubahan yang cepat dan kekal dalam Minda Bawah Sedar kita. Pernyataan - pernyataan dalam CD Minda Bawah Sedar dipilih supaya dapat menghasilkan perubahan yang diingini dengan cepat dan kekal.

Jika anda tidak faham cara CD Minda Bawah Bertindak, tidak mengapa. Anda hanya perlu mainkan CD Minda Bawah Sedar dan mendapat perubahan yang dikehendaki.

Sekian. Terimakasih
Mohamed Farook Raj Mohamed

No comments:

Post a Comment